01 квітня 2021
Корпоративна культура та імідж сучасного публічного службовця


переглянути

Пріоритетним завданням постає осучаснення управлінської парадигми у сфері реалізації кадрової політики, вироблення моделі безперервної, дієвої роботи з персоналом, упровадження нових кадрових практик у діяльність публічного службовця.


В Черкаському регіональному центрі підвищення кваліфікації реалізована загальна короткострокова програма «Корпоративна культура та імідж сучасного публічного службовця». Обговорені практичні аспекти формування корпоративної культури, що будується на принципах гідної поведінки, доброчесності, політичної нейтральності, сумлінності, поваги, толерантності для забезпечення якісної, професійної, доброчесної та орієнтованої на громадян державної служби. Протягом навчання слухачі опрацювали навчальні модулі:


-Формування іміджу та репутації публічного службовця.


-Етичні аспекти формування корпоративної культури.


-Роль корпоративної культури у формуванні дієвої команди.


-Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні.


-Формування іміджу публічної служби в умовах розвитку інформаційного суспільства. Публічний службовець у соціальних мережах.

22 квітня 2021
Powered by ArtistSoft