25 вересня 2020
Актуальні питання децентралізації фінансової системи


переглянути

Актуальність професійного навчання полягає у тому, що в умовах зміцнення місцевого самоврядування підвищується роль місцевих фінансів у реалізації економічної політики держави. Це вимагає належного рівня фахової підготовки фахівців фінансових управлінь на місцях, які повинні володіти необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері місцевих фінансів та бути обізнаними з особливостями їхнього застосування в ринкових умовах.


Програма навчання – практико-орієнтована. Фахові питання реалізовують викладачі-практики – висококваліфіковані фахівці департаменту фінансів облдержадміністрації.


Загальна складова програми передбачала підвищення рівня знань з ділової української мови, цифрової грамотності, психологічних аспектів управління персоналом.


22 квітня 2021
Powered by ArtistSoft