23 липня 2020
Прогнозні показники загальних потреб у підвищенні кваліфікації на 2021 рік


переглянути

На законодавчому рівні визначено, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності.


З метою забезпечення безперервності, обов’язковості та плановості професійного навчання публічних службовців регіону Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів починає підготовку прогнозних показників загальних потреб у підвищенні кваліфікації на 2021 рік. Із урахуванням вимог Положення про систему професійного навчання у частині обов’язковості та періодичності підвищення кваліфікації публічних службовців та чинних нормативно-правових актів, що визначають основні напрямки державної політики в різних сферах суспільного життя, узагальнюються пропозиції замовників професійного навчання за такими пріоритетними напрямами:


- загальна професійна (сертифікатна) програма,


- спеціальна професійна (сертифікатна) програма,


- загальна короткострокова програма,


- спеціальна короткострокова програма.


Планування професійного навчання відбувається із ураховуванням Переліку пріоритетних напрямів/тем для підвищення кваліфікації, сформованого НАДС відповідно до нормативно-правових актів та на виконання п. 23 Положення про систему професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 106 від 06.02.2019.

12 серпня 2020
Powered by ArtistSoft