08 січня 2020
Новий порядок нарахування кредитів ЄКTC


переглянути

Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації інформує про новий порядок нарахування кредитів ЄКTC за результатами професійного навчання на підставі оригіналів свідоцтв та сертифікатів про підвищення кваліфікації:  • Підвищення кваліфікації за загальними/спеціальними професійними (сертифікатними) програмами – не менше 2 кредитів ЄКTC;

  •  Підвищення кваліфікації за загальними/спеціальними короткостроковими програмами – не більше 1 кредиту ЄКTC.


Довідково:


Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження учасників професійного навчання, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.


Нарахування та облік кредитів ЄКТС здійснюють служби управління персоналом центральних, місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, структурні підрозділи з питань кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування.


Наказ НАДС від 12 грудня 2019 року № 226-19 «Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34259.html

31 березня 2020
Powered by ArtistSoft