19 грудня 2019
Підсумкове засідання навчально-методичної ради


переглянути

Ефективність та результативність змін, які відбуваються в системі державного управління та місцевого самоврядування, залежить від якості підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 2019 рік був оголошений Національним агентством України з питань державної служби роком професійного навчання. Цьогоріч система професійного навчання збагатилася новими, принципово важливими нормативно-правовими актами та суттєво підвищились вимоги до якості професійної освіти публічних службовців.


За інформацією директора Сергія Демченка центр, як регіональний провайдер професійного навчання, успішно виконав державне замовлення на підвищення кваліфікації публічних службовців регіону – у 2019 році проведено 65 навчальних семінарів, на яких підвищили кваліфікацію 2654 особи.


На виконання доручень НАДС, актуалізовані навчальні модулі освітніх програм, які охоплюють загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною та державною мовою, а також фахові питання, що рекомендовані замовниками навчання.


Якісному методичному забезпеченню професійного навчання сприяє професорсько-викладацький колектив з числа працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади, представників вищих навчальних закладів, які мають вчені ступені і звання. Приналежність Центру до системи органів державної влади та місцевого самоврядування дозволяє йому залучати високопрофесійних викладачів-практиків, які здатні компетентно обговорювати зі слухачами фахові питання, надавати реальні практичні консультації та роз’яснення, що стосуються фахової діяльності публічних службовців.


З метою визначення рівня задоволеності слухачів якістю професійного навчання, в Центрі запроваджене анкетування, яке в межах своїх повноважень рекомендувало закладам системи підвищення кваліфікації Національне агентство України з питань державної служби. Аналіз результатів анкетування свідчить, що всі очікування респондентів виправдалися повною мірою, отримані знання є актуальними для службової діяльності, слухачі задоволені змістом програм семінарів, професіоналізмом викладачів і якістю роздаткових методичних кейсів. Така орієнтація на результати навчання безумовно сприяє успішній реалізації освітніх потреб публічних службовців.

31 березня 2020
Powered by ArtistSoft