20 листопада 2019
Друга сесія навчання за Професійною (сертифікатною) програмою


переглянути

В Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проходить семінар підвищення кваліфікації за Професійною (сертифікатною) програмою для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування уперше прийнятих на державну службу та службу в органи самоврядування.


За інформацією директора Центру Сергія Демченка підвищення кваліфікації за Професійною (сертифікатною) програмою здійснюється протягом першого року роботи для уперше прийнятих на службу в органах державної влади та місцевого самоврядування, за результатами оцінювання службової діяльності, але не рідше ніж один раз на три роки. Програма побудована за модульним принципом, містить загальну, функціональну і галузеву складові та дає публічним службовцям можливість реалізувати вимоги статей 48,49 Закону України «Про державну службу», якими регламентується планування професійного розвитку державних службовців та складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання службової діяльності.


Програма передбачає дві навчальні сесії і завершується вихідним комплексним тестуванням, під час якого слухачі продемонструють рівень засвоєння теоретичних знань з основних напрямів державної регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики; положень конституційно-правової модернізації держави; стратегії реформування державного управління; інтеграційних процесів України; володіння українською діловою мовою та фахові компетентності.


Програму семінару реалізовує потужна команда викладачів-практиків - фахівців структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади та професорсько-викладацький персонал вищих навчальних закладів.

22 квітня 2021
Powered by ArtistSoft