12 вересня 2019
Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні


переглянути

Законодавство України покладає на територіальні громади вирішення широкого спектра важливих питань життєдіяльності населення сіл, селищ та міст. Ефективність вирішення цих питань насамперед залежить від професійної компетенції кожного члена територіальної громади.


Підвищенню рівня професіоналізму секретарів сільських, селищних, міських рад сприятиме короткостроковий семінар підвищення кваліфікації, що відбувся в Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.


Головна мета навчання – оновлення знань, вмінь та формування практичних навичок, необхідних секретарям для виконання своїх функціональних обов’язків та забезпечення ефективного управління територіальною громадою в умовах проведення адміністративної реформи.


У рамках семінару були обговорені питання територіальної організації влади та реформи місцевого самоврядування; прийняття регуляторних актів органами місцевого самоврядування; ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах та державної реєстрації прав на нерухоме майно; реалізації кадрової політики; ведення службової документації та організації контролю; вчинення нотаріальних дій; реєстрації актів цивільного стану; забезпечення ефективної державної підтримки найбільш вразливих категорій населення шляхом посилення адресного характеру надання соціальної допомоги та пільг.


З метою реалізації в області державної антикорупційної політики відбулась тематична зустріч, під час якої слухачі семінару обговорили шляхи запобігання проявів корупції та відповідальність за корупційні діяння.


Отримані на семінарі знання стануть важливим підґрунтям для формування ефективної виконавчої влади на засадах самодостатності територій, розширення повноважень місцевих самоврядних органів.

22 квітня 2021
Powered by ArtistSoft