03 вересня 2019
Захист прав дітей як пріоритетний напрям державної політики


переглянути

Законодавством України захист прав дітей та їх благополуччя визнаються загальнодержавними стратегічними пріоритетами.


В умовах соціально-економічних перетворень та ведення на частині території України військових дій, проблеми захисту прав дітей набувають особливої гостроти. Це зумовлює необхідність поглибленого аналізу діяльності органів державної влади з цих питань та пошуку можливостей для створення нових, більш дієвих механізмів реалізації державної політики з питань правого захисту й соціальної підтримки дітей.


В Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проходить семінар підвищення кваліфікації працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, виконавчих органів об’єднаних територіальних громад.


Програма навчання практико-орієнтована і спрямована на вироблення професійних компетентностей та удосконалення фахових знань, необхідних для забезпечення ефективної реалізації в області державної політики з питань соціального захисту дітей. На обговорення винесені актуальні питання діяльності служб у справах дітей, реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, дотримання прав дитини в системі альтернативної опіки, здійснення патронату над дитиною, розвитку в області інституту прийомного виховання, забезпечення права дітей-сиріт, організації роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та ін.


Фахову складову програми семінару реалізовують викладачі практики – працівники служби у справах дітей облдержадміністрації.


Загальна складова програми семінару передбачала психологічний тренінг та практичне заняття з підвищення рівня мовної компетентності, відпрацювання основних норм та правил нової редакції «Українського правопису».

22 квітня 2021
Powered by ArtistSoft