10 липня 2019
Моніторинг рівня задоволеності слухачів якістю навчальних заходів


переглянути

За інформацією директора Центру Сергія Демченка інновації сприяють удосконаленню рівня вивчення задоволеності публічних службовців якістю навчального процесу з підвищення кваліфікації та створенню системи ефективної комунікації між слухачами та організаторами навчання.


Коротко про підсумки анкетування у першому навчальному півріччі 2019 року.


Респонденти одностайні у тому, що системне підвищення професійної компетентності в умовах реформ необхідне і дає реальну можливість отримувати нові професійні знання, щоб в подальшому застосовувати їх на практиці.


Популярність короткострокових програм навчання, на думку слухачів Центру, обумовлена тим, що вони носять теоретико-практичний характер, передбачають вузьку тематичну спрямованість, швидко адаптуються до динамічних зовнішніх викликів і їх реалізовують високопрофесійні викладачі.


Усі респонденти відзначають свою задоволеність практичною складовою програм семінарів, що дає можливість отримати готові алгоритми, які можливо адаптувати і використовувати у подальшій фаховій діяльності.


Очікування від навчання в Центрі виправдовуються повною мірою, отримані знання є актуальними для службової діяльності, слухачі задоволені змістом програм семінарів, професіоналізмом викладачів і якістю роздаткових методичних кейсів.


Така орієнтація на результати анкетування дає можливість розвивати нові фахові компетентності публічних службовців регіону відповідно до їх освітніх потреб, що постійно змінюються в умовах глобальних реформ.

15 жовтня 2019
Powered by ArtistSoft