26 червня 2019
Засідання навчально-методичної ради


переглянути

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування набуває особливого значення в умовах ризиків і викликів, які постійно постають перед нашою державою. Швидкість цих змін вимагає оперативного реагування і гнучкості в організації професійного навчання посадовців, особливо це стосується об’єднаних територіальних громад. Центр працює на випередження – впроваджуються інноваційні моделі навчання, актуалізуються програми семінарів із урахуванням потреб слухачів та змін у законодавстві, забезпечується якісний навчально-методичний супровід семінарів.


За інформацією директора Центру Сергія Демченка у першому півріччі 2019 року в Центрі проведено 29 навчальних семінарів на яких підвищили кваліфікацію 1296 публічних службовців, що становить 52% від ліцензійного обсягу.


Якісному методичному забезпеченню навчального процесу підвищення кваліфікації сприяє професорсько-викладацький колектив з числа працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади, представників вищих навчальних закладів, які мають вчені ступені і звання. Приналежність Центру до системи органів державної влади та місцевого самоврядування дозволяє йому залучати високопрофесійних викладачів-практиків, які здатні компетентно обговорювати зі слухачами фахові питання, надавати реальні практичні консультації та роз’яснення, що стосуються фахової діяльності публічних службовців.


З метою визначення рівня задоволеності слухачів якістю навчання, у квітні минулого року в Центрі запроваджене анкетування, яке в межах своїх повноважень рекомендувало закладам системи підвищення кваліфікації Національне агентство України з питань державної служби. Аналіз результатів анкетування свідчить, що всі очікування респондентів виправдалися повною мірою, отримані знання є актуальними для службової діяльності, слухачі задоволені змістом програм семінарів, професіоналізмом викладачів і якістю роздаткових методичних кейсів. Така орієнтація на результати навчання безумовно сприяє успішній реалізації освітніх потреб публічних службовців.


Під час обговорення питань порядку денного, голова Черкаської обласної організації профспілки працівників державних установ Василь Олійник відзначив, що в Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів сформований потужний ресурсний, педагогічний та навчально-методичний потенціал, який дійсно дозволяє закладу бути поза конкуренцією і достойно підтримувати статус єдиного в регіоні закладу післядипломної освіти, який успішно реалізовує державну політику підвищення кваліфікації публічних службовців.


У другому півріччі 2019 року, крім завдань щодо реалізації Плану-графіка, першочерговими кроками Центру стануть – осучаснення програм навчання відповідно до рекомендованих НАДС переліків пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації державних службовців місцевих адміністрацій категорій «Б» та «В»; розробка нової Професійної (сертифікатної програми), вивчення освітніх потреб у підвищенні кваліфікації новостворених об’єднаних територіальних громад і системна робота щодо підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування.


 

15 жовтня 2019
Powered by ArtistSoft