28 травня 2019
Рада Європи презентувала дослідження навчальних потреб органів місцевого самоврядування


переглянути

Дослідження є результатом масштабної річної роботи по узагальненню інформації, отриманої від зацікавлених сторін в Україні шляхом якісних та кількісних методів збору даних. Результати кількісного дослідження, містять узагальнені дані телефонного опитування, що здійснив на замовлення Ради Європи Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) серед керівництва 517 (73%) з 705 ОТГ, в яких перші місцеві вибори пройшли до 1 грудня 2018 року. Рада Європи висловлює вдячність за співпрацю та партнерство при проведенні дослідження всім українським та міжнародним партнерам.


Презентація звіту Дослідження відбулась на засіданні Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС після презентації Головою НАДС першої національної Доповіді про стан системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.


«Сьогодні Україна, як ніколи, потребує управлінських кадрів нової якості, здатних здійснювати професійну діяльність в умовах ризиків і викликів, які постійно постають перед нашою державою. Усе це вимагає формування ефективної системи професійного навчання, зміни формату підготовки сучасних посадовців, запровадження нових стандартів професійної освіти у сфері публічної служби», – зазначив Голова НАДС Костянтин Ващенко.


Серед рекомендацій Дослідження навчальних потреб представників органів місцевого самоврядування України, на які фокусував увагу експерт Ради Європи Цезарій Трутковськи:


    Розробити методичні рекомендації з визначення навчальних потреб посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, провести комунікаційні/навчальні заходи з представниками служб персоналу органів місцевого самоврядування (ОМС) та їх асоціацій щодо застосування цих методичних рекомендацій;


    Розробити концептуальні засади професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, які будуть не лише визначати перелік навчальних заходів, необхідних для підтримки щоденної діяльності територіальних громад, але, що набагато важливіше, – міститимуть основні напрями зміцнення спроможності ОМС з метою підвищення їх ефективності в майбутньому;


    Виділяти в місцевому бюджеті кошти на підвищення кваліфікації депутатів місцевої ради;


    При розробці програм навчання застосовувати компетентнісний підхід, зокрема тематику визначати за тими компетентностями, які передбачається набути/розвинути;


    Формувати бази кращих практик органів місцевого самоврядування для забезпечення обміну інформацією та збільшення ефективності надання послуг;


    Здійснювати підготовку та проведення навчальних заходів для посадових осіб місцевого самоврядування за кошти міжнародної технічної допомоги у координації з відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування на основі аналізу потреб у навчанні.


Загалом рекомендації Дослідження навчальних потреб представників органів місцевого самоврядування України спрямовані Національному агентству України з питань державної служби, органам місцевого самоврядування та їх асоціаціям, регіональним центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації і міжнародним партнерам.


За результатами засідання 23 травня Координаційною радою запропоновано взяти до відома результати дослідження навчальних потреб представників органів місцевого самоврядування України, проведеного Радою Європи, та рекомендувати асоціаціям органів місцевого самоврядування, суб’єктам надання освітніх послуг у сфері професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування використовувати їх при плануванні напрямів та змісту програм підвищення кваліфікації.


Довідково: Координаційна рада є постійним консультативно-дорадчим органом НАДС, утвореним для забезпечення координації дій НАДС та інших відповідних державних і недержавних органів та організацій з питань моніторингу впровадження та виконання плану заходів Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.


Доповідь голови НАДС про стан системи професійного навчання передбачена не менш ніж раз на три роки ухваленою Урядом України Концепцією реформування професійного навчання представників публічних органів влади та її планом заходів. Серед ключових завдань Концепції також проведення досліджень щодо визначення потреб у професійному навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


За інформацією офіційного веб-сайту Національного агентства України з питань державної служби http://www.slg-coe.org.ua/p17158/?fbclid=IwAR09ukV9MsNqQDIGr6sPRX_HwRNEixPMTJSloVzYPEYIwPdMaz5BHToaWP0


 

12 липня 2020
Powered by ArtistSoft