23 травня 2019
Стан системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад обговорили на засіданні Координаційної ради НАДС


переглянути

Упродовж теми,  експерт Ради Європи Цезарій Трутковський презентував аналітичний звіт «Дослідження навчальних потреб представників органів місцевого самоврядування України», підготовлений в рамках Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».


Крім того, учасники заходу ознайомилися з можливостями Порталу управління знаннями, який розроблено для забезпечення ефективної комунікації між замовниками, учасниками та провайдерами послуг з професійного навчання для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


За результатами засідання Координаційною радою ухвалено:


1. Рекомендувати Національному агентству України з питань державної служби оприлюднити доповідь про стан системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад оприлюднити на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби.


2. Підготувати з урахуванням пропозицій та зауважень, висловлених на засіданні Координаційної ради, проекти:


постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681 “Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної лади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”;


наказу Національного агентства України з питань державної служби про затвердження порядку запровадження накопичувальної системи кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання;


наказу Національного агентства України з питань державної служби про затвердження вимог до структури і змісту професійних (сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.


3. Взяти до відома результати дослідження навчальних потреб представників органів місцевого самоврядування України, проведеного в рамках Програми Ради Європи “Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні”, та рекомендувати асоціаціям органів місцевого самоврядування, суб’єктам надання освітніх послуг у сфері професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування використовувати їх при плануванні напрямів та змісту програм підвищення кваліфікації.


За інформацією офіційного сайту Національного агентства України з питань державної  служби https://nads.gov.ua/novyny-nads/stan-systemy-profesijnoho-navchannia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv-holiv-mistsevykh-derzhadministratsij-ikh-pershykh-zastupnykiv-ta-zastupnykiv-posadovykh-osib-mistsevoho-samovriaduvannia-deputativ-mistsev/

12 липня 2020
Powered by ArtistSoft