10 травня 2019
Регіону-високопрофесійні кадри


переглянути

Заклади системи підвищення кваліфікації публічних службовців, як провайдери освітніх послуг, вже отримали від НАДС переліки тем та систематизацію компетенцій для врахування під час розробки професійних (сертифікатних) та короткострокових програм семінарів на ІІ півріччя 2019 року.


Ми обговорили та завчасно приступили до актуалізації тематичних модулів навчальних програм. Зміст програм підвищення кваліфікації охоплює загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, державною мовою, а також інші питання, визначені відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями.


Така орієнтація на результати навчання сприятиме успішній реалізації освітніх потреб публічних службовців, а в кінцевому результаті стане детермінуючим фактором професійної підготовки стратегічно мислячих, конкурентоспроможних, висококваліфікованих управлінців.

31 травня 2020
Powered by ArtistSoft