06 березня 2019
Публічні службовці підвищили рівень мовної компетентності


переглянути

Навчання спрямоване на вдосконалення рівня загальномовної підготовки, комунікативної компетентності, набуття практичних навичок використання норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування на державній службі.


Програму семінару розробила й реалізувала завідувачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Бондаренко.


Протягом двох місяців навчання публічні службовці удосконалювали знання мовних норм у діловому спілкуванні: вчилися правильно обирати та використовувати мовні засоби в усному й писемному діловому мовленні; оформлювати основні документи; аналізувати та реферувати тексти; готувати аналітичні огляди, довідки, висновки; дотримуватися норм української літературної мови в офіційному спілкуванні; редагувати тексти ділових паперів; користуватися фаховими монографічними, довідковими виданнями та різними видами словників.


За інформацією директора Центру Сергія Демченка, активність публічних службовців щодо участі у семінарах з підвищення мовної компетентності постійно зростає, адже питання досконалого володіння українською мовою залишається актуальним і справедливо вважається одним із стратегічних завдань реформи державної служби.

20 травня 2019
Powered by ArtistSoft