17 січня 2019
Регіону — високопрофесійні кадри


переглянути

План-графік підвищення кваліфікації державних службовців сформований відповідно до державного замовлення із урахуванням основних положень Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки за напрямом «Державна служба та управління людськими ресурсами», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року та Стратегії розвитку Центру на період до 2020 року.


Діяльність Центру у 2019 році спрямована на реалізацію вимог Антикорупційного пакету законів, Плану заходів з імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, сприяння активізації добровільного об’єднання територіальних громад, практичну реалізацію завдань Національного агентства України з питань державної служби щодо вивчення законодавства «Про державну службу», сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, підвищенню рівня мовної компетентності посадовців, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, євроатлантичного співробітництва, прав осіб з інвалідністю, національно-патріотичного виховання, формування правової культури та свідомості у суспільстві.


Впроваджена в Центрі система професійного навчання носить випереджальний характер щодо поставлених завдань соціально-економічного розвитку країни та формування професійної державної служби в регіоні. Цьому сприяє високопрофесійний викладацький колектив з числа працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів вищих навчальних закладів, здатний реалізувати завдання, які ставляться обласною державною адміністрацією, обласною радою, Національним агентством України з питань державної служби, Урядом та Президентом.

24 серпня 2019
Powered by ArtistSoft