10 січня 2019
Публічні службовці підвищують рівень мовної компетентності


переглянути

Навчання спрямоване на вдосконалення рівня загальномовної підготовки, комунікативної компетентності, набуття практичних навичок використання норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування на державній службі.


Програму семінару розробила й реалізовує завідувачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Бондаренко.


Протягом двох місяців навчання публічні службовці поглиблять знання мовних норм у діловому спілкуванні: навчаться правильно обирати та використовувати мовні засоби в усному й писемному діловому мовленні; оформлювати основні документи; аналізувати та реферувати тексти; готувати аналітичні огляди, довідки, висновки; дотримуватися норм української літературної мови в офіційному спілкуванні; редагувати тексти ділових паперів; користуватися фаховими монографічними, довідковими виданнями та різними видами словників.


Зважаючи, що мовна компетентність є важливим аспектом формування іміджу державного службовця, семінар «Ділова українська мова» сприятиме підвищенню рівня управлінської культури та взаємин між публічними службовцями й споживачами послуг.

16 червня 2019
Powered by ArtistSoft