27 грудня 2018
Ділова українська мова для державних службовців


переглянути

Рівень мовної культури є важливим аспектом формування іміджу державного службовця і установи, в якій він працює, тому семінар «Ділова українська мова» набуває особливої актуальності в умовах змін пріоритетів у професіоналізації державної служби і підвищення вимог до комунікативної діяльності посадовців.


За інформацією директора Центру Сергія Демченка, вищий навчальний заклад має багаторічний досвід проведення семінарів з мовної підготовки - відповідно до Плану-графіка в Центрі щорічно відбуваються два постійно діючі семінари «Ділова українська мова», а навчальні модулі з підвищення рівня мовної компетентності включені до програм короткострокових тематичних семінарів.


Під час навчання слухачі отримали нові теоретичні знання щодо лексико-фразеологічних норм; морфологічних особливостей мови документів; функціонального призначення прикметників, числівників, займенників, прислівників у мові ділових паперів; системи дієслівних утворень; застосування службових слів у діловому мовленні; особливостей ораторського мистецтва. Публічні службовці удосконалили вміння використовувати мовні засоби ділового стилю і відпрацювали навички ведення ділової бесіди, опанували особливості публічного виступу. Програму семінару розробила та реалізовувала завідувач кафедри Журналістики, реклами та PR –технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького кандидат філологічних наук Тетяна Бондаренко.


В умовах підвищення вимог до комунікативної діяльності державних службовців семінар є дієвим засобом професіоналізації державної служби регіону.

25 серпня 2019
Powered by ArtistSoft