23 листопада 2018
Завершилась друга сесія навчання за професійною програмою


переглянути

В Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів завершився семінар підвищення кваліфікації за професійною програмою для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування уперше прийнятих на державну службу та службу в органи самоврядування.


За інформацією директора Центру Сергія Демченка Професійна програма побудована за модульним принципом, містить загальну, функціональну і галузеву складові та розрахована на перехідний період до затвердження державного стандарту за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».


Програма передбачала дві навчальні сесії і завершилась вихідним комплексним тестуванням, під час якого слухачі продемонстрували рівень засвоєння теоретичних знань з основних напрямів державної регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики; положень конституційно-правової модернізації держави; стратегії реформування державного управління; інтеграційних процесів України; володіння українською діловою мовою та фахові компетентності.


Реалізовували програму семінару потужна команда викладачів-практиків - фахівців структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади та професорсько-викладацький персонал вищих навчальних закладів.

23 вересня 2020
Powered by ArtistSoft