01 листопада 2018
Ділова українська мова для державних службовців


переглянути

Рівень мовної культури є важливим аспектом формування іміджу державного службовця і установи, в якій він працює, тому семінар «Ділова українська мова» набуває особливої актуальності в умовах змін пріоритетів у професіоналізації державної служби і підвищення вимог до комунікативної діяльності посадовців.


За інформацією директора Центру Сергія Демченка, навчальний заклад має багаторічний досвід проведення семінарів з мовної підготовки - відповідно до Плану-графіка в Центрі щорічно відбуваються два постійно діючі семінари «Ділова українська мова», а навчальні модулі з підвищення рівня мовної компетентності включаються до програм короткострокових тематичних семінарів.


Під час навчання слухачі отримають нові теоретичні знання щодо лексико-фразеологічних норм; морфологічних особливостей мови документів; функціонального призначення прикметників, числівників, займенників, прислівників у мові ділових паперів; системи дієслівних утворень; застосування службових слів у діловому мовленні; особливостей ораторського мистецтва. Публічні службовці удосконалять вміння використовувати мовні засоби ділового стилю і відпрацюють навички ведення ділової бесіди.


В умовах підвищення вимог до комунікативної діяльності державних службовців семінар стане дієвим засобом професіоналізації державної служби регіону.

20 липня 2019
Powered by ArtistSoft