21 вересня 2018
Підвищення кваліфікації за професійною програмою


переглянути

Сьогодні країні потрібні керівні кадри, які готові до змін та інновацій, спроможні своєчасно приймати ефективні управлінські рішення та здатні взяти на себе відповідальність за модернізацію держави й реалізацію розпочатих реформ.


В Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відбулась перша сесія семінару підвищення кваліфікації за Професійною програмою для уперше прийнятих на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування. За інформацією директора Центру Сергія Демченка Професійна програма побудована за модульним принципом, містить загальну, функціональну і галузеву складові та розрахована на перехідний період до затвердження державного стандарту за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».


Перша сесія семінару передбачала обговорення основних напрямів державної політики України у сфері запобігання корупції; гуманітарної, соціальної, молодіжної політики в області; нормативно-правових актів, що регламентують державне управління; європейської інтеграції; управління персоналом; розвитку лідерства; гендерного підходу у державному управлінні; глобальних змін клімату; формування корпоративної культури; підвищення рівня мовної компетентності та ін.


На виконання положень Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, в яку закладені ідеї зміцнення української державності, в рамках семінару відбулись тематичні зустрічі: «Християнська віра як основа українського національно-патріотичного виховання» та «Офіційна політика пам’яті в країнах Центрально-Східної Європи й Україні».


Відповідно до Плану-графіка друга навчальна сесія для уперше прийнятих на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування запланована в листопаді.


Реалізовували програму семінару потужна команда викладачів-практиків - фахівців структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади та професорсько-викладацький персонал вищих навчальних закладів.

20 травня 2019
Powered by ArtistSoft