08 серпня 2018
Питання організації та функціонування системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування обговорено під час зустрічі Голови НАДС і Міністра освіти та науки України


переглянути

Результатом зустрічі є погодження спільних кроків НАДС та МОН щодо:


    змін до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в сфері підвищення кваліфікації, зокрема, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;


    запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;


    доопрацювання та затвердження стандартів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»;


    удосконалення порядку формування та розміщення державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


За інформацією офіційного веб-сайту Національного агентства України з питань державної служби https://nads.gov.ua/news/pytannya-organizaciyi-ta-funkcionuvannya-systemy-pidgotovky-ta-pidvyshchennya-kvalifikaciyi

31 травня 2020
Powered by ArtistSoft