03 липня 2018
Глава Уряду про подальшу реформу держслужби: жодних кроків назад, впроваджуємо системні речі


переглянути

Під час дискусії з зазначених питань Глава Уряду наголосив: «Реформі державної служби в Україні – бути, і зараз вона виходить на впровадження системних речей, серед яких чітке визначення сфер відповідальності кожного органу влади, його керівника та відповідних директоратів».


Володимир Гройсман акцентував увагу на тому, що сьогодні Україна перебуває на тому етапі розвитку, коли радянська система управління ліквідується, а нова – запроваджується і удосконалюється одночасно. І це може накладати дещо негативний відбиток на перебіг реформи в контексті побоювання втратити керованість оперативними процесами, нерозуміння, що являють собою нові директорати, і якою є зона їх відповідальності. Так само, в процесі реформи виникає необхідність централізувати деякі суто обслуговуючі і адміністративні функції.


На думку Прем’єр-міністра, наразі найбільш прийнятною моделлю державного управління є напрацьована модель роботи органів місцевого самоуправління, де є центри прийняття рішень і виконавчі комітети. І на центральному управлінському рівні можна перейняти елементи цієї системи – із конкретним розмежуванням функцій, визначенням активності і можливістю надання широкого інструментарію формування і виконання державної політики, коли Глава Уряду і члени Уряду займаються розвитком держави, напрацьовують фундаментальні напрямки роботи і мають достатні повноваження ухвалювати потрібні рішення.


У цьому контексті Володимир Гройсман запропонував напрацювати і обговорити проект закону, який містив би потрібні норми і закріпляв їх на законодавчому рівні.


«Якщо такий документ можна вивести на законодавчий рівень – можемо восени з ним виходити, – зазначив Володимир Гройсман. – Це має бути один законопроект, невеликий, який визначив би рамку (подальшої реформи держуправління)».


Глава Уряду наголосив: якщо пройти всі кроки – «пройдемо точку незворотності». Тим більше, що суспільство очікує змін. Люди хочуть ефективного управління, компактних і оптимізованих держорганів, зниження держвидатків і посилення керованості державою і процесами в країні.


«Тож пропоную провести дискусію (на рівні експертного середовища), підготувати рамку бачення, де є зараз міністерства, куди треба рухатися. А далі – вийти на рівень Уряду і представити рішення, з якими можна потім працювати», - додав Прем’єр-міністр.


За інформацією офіційного веб-сайту Національного агентства України з питань державної служби https://nads.gov.ua/news/glava-uryadu-pro-podalshu-reformu-derzhsluzhby-zhodnyh-krokiv-nazad-vprovadzhuyemo-systemni

25 квітня 2019
Powered by ArtistSoft