19 квітня 2018
Підходи до розроблення професійних стандартів у сфері публічної служби обговорено на засіданні круглого столу


переглянути

Голова НАДС Костянтин Ващенко у вступному слові зазначив, що відповідно до Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 974-р, одним з пріоритетів державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування визначено створення належних умов для забезпечення професійного розвитку, зокрема державних службовців.


Враховуючи високі вимоги до сучасної ефективної системи професійного навчання, така система має бути гнучкою, інноваційною, орієнтованою на професійний розвиток та кар’єрне зростання, а також здатною оперативно реагувати на запити державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


Директор Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС Наталія Алюшина у своєму виступі щодо методологічного забезпечення розробки професійних стандартів для державних службовців наголосила, що ефективність кадрових процесів державної служби визначається насамперед результативно реалізованими цілями, на які вони спрямовані. Жодна мета кадрових процесів у державній службі в Україні не буде ефективно реалізована, якщо інтереси службовців, які її реалізовують, не збігаються з інтересами органів державної влади.


Вона також зазначила, що сьогодні в НАДС розпочато роботу з аналізу посад, що має допомогти вийти на єдині стандарти, які в свою чергу зможуть продемонструвати ті якості, які сьогодні потребують нові державні службовці.


Наталія Алюшина наголосила на тому, що суть професійного стандарту полягає в тому, що його зміст не доповнюється та не змінюється в результаті його обговорення з роботодавцями. Цей зміст закладено в самій професійній діяльності державних службовців.


Під час заходу відбулася цікава дискусія з питань:  • методичних підходів до розроблення професійних стандартів;

  • розроблення професійних стандартів для цілей державної служби, їх структури;

  • як виглядає сучасний державний службовець з точки зору бізнесу;

  • професійних стандартів в сфері служби в органах місцевого самоврядування.


У результаті обговорення зазначених питань учасники круглого столу дійшли до висновку, що професійні стандарти повинні бути основою формування і проходження кадрових процесів державної служби, їх створення має відбуватися на основі посадових інструкцій державних службовців; професійно-кваліфікаційних характеристик посад; компетентнісного підходу.


Захід організовано НАДС та Київською школою економіки у партнерстві з Інститутом професійних кваліфікацій за підтримки Програми MATRA Посольства Королівства Нідерландів.


За інформацією офіційного веб-сайту Нацдержслужби України http://nads.gov.ua/news/pidhody-do-rozroblennya-profesiynyh-standartiv-u-sferi-publichnoyi-sluzhby-obgovoreno-na

23 січня 2019
Powered by ArtistSoft