28 березня 2018
Регіону – високопрофесійні кадри


переглянути

В умовах реалізації стратегічного курсу України на здійснення реформ система підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування виходить на якісно новий європейський рівень, перетворюючись в потужній механізм забезпечення належного рівня професіоналізму і компетентності кадрів в публічному управлінні.


У 2018 році робота Центру спрямована на практичну реалізацію Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; вимог Антикорупційного пакету законів; плану заходів з імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС; завдань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби щодо створення в регіоні дієвої системи розвитку управлінських кадрів.


На виконання державного замовлення та Плану-графіка підвищення кваліфікації кадрів, затвердженого обласною державною адміністрацією, обласною радою та погодженого Національним агентством України з питань державної служби, у 1 кварталі 2018 року в Центрі проведено 19 семінарів на яких підвищили кваліфікацію 759 осіб.


В умовах активної протидії проявам корупції та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 №642 «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» в Центрі створена унікальна інтелектуальна платформа для обговорення актуальних питань з реалізації державної антикорупційної політики в регіоні. Професійна програма та програми короткострокових тематичних семінарів містять навчальні модулі з антикорупційного законодавства та передбачають проведення цільових тренінгів із обговорення правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади, основних положень антикорупційного законодавства, впровадження електронного декларування, організації превентивних антикорупційних механізмів та ін. З початку 2018 року участь у навчанні з питань антикорупційного законодавства в Центрі взяли більше 500 слухачів. Реалізацію модулів із антикорупційної тематики забезпечують висококваліфіковані викладачі–практики – фахівці Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України; сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації; міжрегіонального управління Нацдержслужби України у місті Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській областях.


Важливим кроком на шляху підтримки та прискорення децентралізації і реформи місцевого самоврядування в Україні є підвищення професійної компетентності посадових осіб органів місцевого самоврядування. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» у 1 кварталі 2018 року в Центрі підвищили професійну компетентність 401 посадова особа місцевого самоврядування, серед яких - сільські, селищні голови, секретарі, бухгалтери сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад. В партнерстві із Черкаським центром розвитку місцевого самоврядування Центр провів три виїзні тематичні короткострокові семінари «Співробітництво територіальних громад Черкащини як важливий фактор регіонального розвитку» у яких взяли участь 142 слухачі.


На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» в рамках семінару за професійною програмою для уперше прийнятих на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування навчання з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України пройшли 110 посадовців.


Семінар «Ділова українська мова» набув особливої актуальності в умовах змін пріоритетів у професіоналізації державної служби і підвищення вимог до комунікативної діяльності посадовців. У звітному періоді відбувся перший у 2018 році постійно діючий семінар «Ділова українська мова» для керівників, спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, програму якого реалізовувала кандидат філологічних наук, доцент Бондаренко Тетяна.


Питання володіння державними службовцями англійською залишається актуальним і справедливо вважається одним із стратегічних завдань реформи державної служби. На виконання статті 2 Указу Президента України від 16 листопада 2015 року № 641 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» упродовж березня-квітня поточного року в Центрі проходить постійно діючий семінару «Ділова англійська мова» для керівників та спеціалістів апарату, управлінь, відділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради, Черкаського міськвиконкому, територіальних органів міністерств, центральних органів виконавчої влади.


В Центрі проводиться системна робота з підвищення якості методичного забезпечення семінарів та посилення ролі електронних ресурсів в методичному обслуговуванні слухачів шляхом формування навчально-методичних кейсів дидактичних матеріалів та створення інформаційно-освітньої платформи для безперервного професійного розвитку посадовців регіону. Значну роль у методичному забезпеченні навчального процесу відіграє високопрофесійний професорсько-викладацький колектив з числа працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів.


Центр активно співпрацює із структурними підрозділами обласної державної адміністрації щодо організації та проведення спільних заходів обласного рівня. Так, 19 березня 2018 року на базі Центру стартувала Перша в Черкасах Школа малого та середнього підприємництва – спільний проект Черкаської облдержадміністрації, Агенції регіонального розвитку та Фонду Василя Хмельницького K.Fund. Крім того, Центр підтримує партнерські стосунки із Головним управлінням юстиції у Черкаській області з питань проведення автоматизованого тестування учасників конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців та - із громадською організацією «Спільнота біженців з Донецька та Сходу України», метою діяльності якої є захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб із зони збройного конфлікту на Сході України та ін.


За інформацією директора Центру Сергія Демченка планові показники 1 кварталу 2018 року виконані в повному обсязі. Сьогодні навчальний заклад успішно реалізовує завдання Стратегії розвитку Центру на період до 2020 року з метою подальшого розвитку інноваційного освітнього середовища для забезпечення висококваліфікованими конкурентоспроможними кадрами усіх сфер і галузей публічної служби регіону.

23 січня 2019
Powered by ArtistSoft