27 березня 2018
Про підвищення кваліфікації державних службовців


переглянути

Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування – професійне навчання з метою оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки, необхідні для провадження професійної діяльності на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування.


Організація підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням здійснюється НАДС в межах повноважень у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, навчальних закладах системи підвищення кваліфікації - регіональних інститутах та обласних центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.


Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII:


- стаття 4. визначає одним із принципів державної служби - постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності;


- стаття 8. регламентує основним обов’язком державного службовця - постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалення організації службової діяльності.


Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 19.04.2017 № 86 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби» зобов’язує державних службовців підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на три роки, а для вперше прийнятих на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування та новопризначених на посади – в перший рік служби (за професійною програмою).


Підвищення кваліфікації в Центрі здійснюється за такими видами:


- навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;


- навчання за програмами тематичних постійно діючих семінарів;


- навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів;


-щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» (для державних службовців).


         З Планом-графіком підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 2018 рік можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Центру http://www.centerpk.ck.ua/pppk/

23 січня 2019
Powered by ArtistSoft