15 березня 2018
Завершився семінар «Ділова українська мова»


переглянути

Підвищення рівня культури мовлення державних службовців є важливим чинником формування цілісної національної ідентичності українського народу і підвищення ролі державних інститутів. Публічний службовець має бути ефективним оратором під час проведення ділових нарад і засідань, спілкування з громадянами, тому уміння правильно й чітко висловити свої думки, володіння мистецтвом публічної мови є складовими іміджу сучасного посадовця.


Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів має багаторічний досвід проведення семінарів з мовної підготовки – відповідно до Плану-графіка в Центрі щорічно відбуваються два постійно діючі семінари «Ділова українська мова» для керівників, спеціалістів апарату, управлінь, відділів облдержадміністрації, Черкаського міськвиконкому, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.


Під час навчання слухачі отримали нові теоретичні знання щодо лексико-фразеологічних норм та їх дотримання в тексті документів; морфологічних особливостей мови документів; функціонального призначення прикметників, числівників, займенників, прислівників у мові ділових паперів; системи дієслівних утворень; застосування службових слів у діловому мовленні; особливостей ораторського мистецтва.


Програму семінару реалізовувала завідувач кафедри журналістики, реклами та PR – технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Бондаренко.


Зважаючи на те, що рівень мовної культури є важливим аспектом формування іміджу державного службовця й установи в якій він працює, в умовах підвищення вимог до комунікативної діяльності державних службовців семінар є дієвим засобом професіоналізації державної служби регіону.

23 січня 2019
Powered by ArtistSoft