12 березня 2018
Підвищення кваліфікації за професійною програмою


переглянути

Сьогодні країні потрібні керівні кадри, які готові до змін та інновацій, спроможні своєчасно приймати ефективні управлінські рішення та здатні взяти на себе відповідальність за модернізацію держави й реалізацію розпочатих реформ.


В Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалась перша сесія семінару підвищення кваліфікації за Професійною програмою для уперше прийнятих на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування. За інформацією директора Центру Сергія Демченка Професійна програма побудована за модульним принципом, містить загальну, функціональну і галузеву складові та розрахована на перехідний період до затвердження державного стандарту за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».


Перша сесія семінару передбачає обговорення основних напрямів державної політики України у сфері запобігання корупції та впровадження електронного декларування; гуманітарної, соціальної, молодіжної політики в області; нормативно-правових актів, що регламентують державне управління; європейської інтеграції; управління персоналом; розвитку лідерства; гендерного підходу у державному управлінні; запобігання торгівлі людьми; розвитку історико-культурного туризму; формування корпоративної культури; підвищення рівня мовної компетентності та ін.


На виконання положень Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, в яку закладені ідеї зміцнення української державності, в рамках семінару заплановані тематичні зустрічі: «Християнська віра як основа українського національно-патріотичного виховання», «Офіційна політика пам’яті в країнах Центрально-Східної Європи й Україні», «Світова і національна культурна спадщина регіону як основа розвитку історико-культурного туризму».


Уперше прийняті на службу в органи місцевого самоврядування детально обговорять основні положення проекту нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».


Відповідно до Плану-графіка друга навчальна сесія для уперше прийнятих на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування запланована в травні.


Очікуваним результатом підвищення кваліфікації за Професійною програмою є засвоєння знань про сутність та шляхи реалізації державної регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики в умовах здійснення реформ; розуміння передумов і необхідності конституційно-правової модернізації держави, Стратегії реформування її державного управління та ін.

23 січня 2019
Powered by ArtistSoft