23 лютого 2018
Публічний звіт Голови НАДС про роботу у 2017 році та Стратегічний план діяльності НАДС на 2018 – 2020 роки обговорено на засіданні колегії НАДС


переглянути

Про результати діяльності агентства в 2017 році доповів Голова НАДС Костянтин Ващенко. Розпочинаючи свій виступ він зазначив, що у 2018 році Україна відзначає сторіччя запровадження державної служби, і наголосив, що Агентству є чим відзначити цю ювілейну дату.


Для належного впровадження Закону України «Про державну службу» повністю сформовано вторинне законодавство – прийнято 41 підзаконний акт (24 постанови і одне розпорядження Кабінету Міністрів України), забезпечено прийняття 16 наказів НАДС.


Завершальними у списку підзаконних актів є внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 року № 905 «Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ», реалізація якої дає змогу залучити на посади державної служби кваліфікованих фахівців, які зможуть на високому рівні та ефективно виконувати завдання з підготовки та реалізації ключових національних реформ, впливати на тенденції і розвиток державної служби.


Забезпечено прийняття:


- Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;


- Концепції впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) та затвердження плану заходів щодо її реалізації;


- Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, завдяки якій:


розмежовано функції з формування та реалізації державної політики;


затверджено статус міністерств як провідних органів у системі центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування, стратегічне планування державної політики, здійснення моніторингу та оцінювання результатів її реалізації;


розподілено функції між іншими центральними органами виконавчої влади.


Порівняно з 2015 роком загальна кількість державних службовців у 2017 році зменшилась на 18,2 відсотка.


Започатковано нову модель оплати праці державних службовців, відповідно до якої відбулися суттєві зміни в оплаті праці державних службовців – якщо у 2015 році основні виплати складали 36%, а стимулюючі 64%, то у 2017 році основні виплати складали 56%, а стимулюючі – 44 відсотка. На місцевому рівні відповідно у 2015 році основні виплати складали 49%, стимулюючі – 51%, а у 2017 році – 72% і 28% відповідно.


Розпочато кадрове оновлення державної служби. Запроваджено відкриті конкурси на всі посади державної служби.


На посади державної служби категорій «Б» і «В» на всій території України було проведено понад 60 000 конкурсів, в яких взяли участь близько 94 000 осіб. За результатами конкурсів було призначено 53 339 осіб.


За минулий рік на посади державної служби категорії «А» проведено 98 конкурсів, на які подавали документи 548 осіб. Призначено за результатами конкурсів 65 осіб.


Що стосується запровадження посад фахівців з питань реформ, то за вересень – грудень 2017 року проведено 367 конкурсів. Кількість осіб, які були допущені до конкурсу становила майже 10 000, а на одне конкурсне місце було 26,7 кандидатів. Призначено на посади станом на 31 грудня 2017 року – 77 осіб, з них 13 – у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 58 – у 8 міністерствах і 6 – у 2 агентствах.


Створено умови для реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування:


- схвалено Концепцію реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;


- створено Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування НАДС.


Імплементовано сучасні технології управління персоналом:


- схвалено Концепцію впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) та затверджено план заходів щодо її реалізації;


- утворено Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі, основними завданнями якого є:


забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері управління персоналом на державній службі, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;


здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;


забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері управління людськими ресурсами на державній службі.


Запроваджено дієву систему моніторингу прогресу реформи державного управління, а саме, за участю Європейської Комісії та програми SIGMA проведено потужний комунікативний захід щодо реформи державного управління в Україні, який став формальним початком повної і глибокої оцінки стану справ у системі державного управління. Результати цієї оцінки дозволять зробити висновки щодо реформи, на підставі яких будуть сплановані подальші дії.


Забезпечено ефективний захист прав та інтересів державних службовців.


Упродовж 2017 року стосовно державних службовців було ініційовано 5515 дисциплінарних проваджень. Більше однієї третини дисциплінарних справ (майже 2000) завершено висновком про відсутність дисциплінарних проступків, у 139 випадках виявлено обставини, які виключають можливість застосування дисциплінарного стягнення відносно державних службовців.


Забезпечено нормативно-правове регулювання у сфері державної служби. НАДС у 2017 році розроблено 38 нормативно-правових актів, надано 2144 письмових роз’яснень, основною тематикою яких були питання проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, зокрема, присвоєння рангів державним службовцям, віднесення до відповідної категорії посад державної служби, права на пенсію державного службовця, зарахування до стажу державної служби окремих періодів роботи (служби) та інших новацій у законодавстві про державну службу.


Забезпечено права громадян на доступ до публічної інформації. Так упродовж 2017 року до НАДС надійшло 397 запитів на публічну інформацію; порівняно з


2015 роком кількість запитів на публічну інформацію у 2017 році збільшилась на 65,2%, що в свою чергу свідчить про інтерес до діяльності НАДС.


Оптимізовано діяльність органів місцевої влади.


За звітний період міжрегіональними управліннями НАДС підготовлено та розглянуто 11 питань на засіданнях колегій обласних державних адміністрацій; 82 питання – на засіданнях колегій районних державних адміністрацій.


У 2017 році міжрегіональними управліннями проведено понад 4000 комунікативних заходів щодо застосування законодавства про державну службу, це, зокрема, тематичні зустрічі, семінари, лекції, вебінари, тренінги, консультативна допомога, інтерв’ю у ЗМІ, участь у колегіях, пленумах тощо.


Відповідно до Положення про НАДС, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки НАДС розроблено проект Стратегічного плану діяльності НАДС на 2018 – 2020 роки (план реформування галузі), де визначено п’ять стратегічних цілей діяльності, спрямованих на досягнення виконання завдань:


1.   Посилення інституційної спроможності служб управління персоналом державних органів.


2.   Підвищення рівня захищеності права громадян на доступ до державної служби, законних прав та інтересів державних службовців.


3.   Посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості НАДС у сфері реформування державної служби.


4.   Формування єдиної дієвої системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.


5.   Адаптація державної служби до стандартів Європейського Союзу.


Виконання завдань, визначених у проекті Стратегічного плану, дозволить досягти стратегічних цілей НАДС, що буде відповідним внеском у досягнення цілей, які визначені державними стратегіями.


На засіданні колегії також виступили:


З питань співпраці НАДС з представниками інститутів громадянського суспільства виступив Голова Громадської ради при НАДС Юрій Піжук.


Щодо забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби доповіла начальник Відділу забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби Віта Костик.


Про діяльність Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування повідомив директор Центру Володимир Юрченко.


Про підготовку Стратегічного плану комунікацій НАДС на 2018 – 2020 роки доповіла державний експерт експертної групи з питань нормативного забезпечення менеджменту персоналу Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі Ольга Панок.


З питань співпраці з міжнародними партнерами НАДС виступила директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейськогот Союзу Марина Канавець.


Про діяльність міжрегіональних управлінь НАДС розповіла Світлана Онищук.


Про відзначення працівників НАДС доповіла начальник Відділу управління персоналом апарату НАДС та територіальних органів Управління кадрового менеджменту та персоналу Лариса Лимаренко.


За результатами обговорення зазначених питань прийнято рішення:


    Схвалити звіт про підсумки діяльності НАДС у 2017 році.


    Направити звіт про підсумки діяльності НАДС у 2017 році Кабінету Міністрів України.


    Затвердити стратегічний план діяльності НАДС на 2018 – 2020 роки (план реформування галузі).


За інформацією офіційного веб-сайту Національного агентства України з питань державної служби http://nads.gov.ua/news/publichnyy-zvit-golovy-nads-pro-robotu-u-2017-roci-ta-strategichnyy-plan-diyalnosti-nads-na

20 травня 2019
Powered by ArtistSoft