15 лютого 2018
Запобігання корупції в Україні


переглянути

Основна мета навчання – поглиблення та оновлення теоретичних знань, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності щодо запобігання корупції у сфері публічного управління; розширення розуміння сутності корупції, різновидів її проявів, юридичної відповідальності за вчинення корупційних діянь; сприяння розвитку професійних компетентностей посадовців щодо механізмів реалізації антикорупційної політики держави та застосування антикорупційних заходів.


Під час семінару відбулись тематичні дискусії та обговорення антикорупційного законодавства, правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції в Україні, підвищення рівня правової культури посадовців, проведення належних превентивних заходів.


Програму семінару реалізовували представники сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації.


Отримані знання сприятимуть підвищенню рівня професійної компетентності та забезпеченню прозорості діяльності посадовців регіону.

20 травня 2019
Powered by ArtistSoft