07 лютого 2018
Про удосконалення організації підвищення кваліфікації державних службовців


переглянути

Затверджений Порядок регламентує строки та форми підвищення кваліфікації; вимоги до програм семінарів та умови їх реалізації; принципи організації навчального процесу та навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового та інформаційного забезпечення семінарів; впровадження системи забезпечення якості навчання та моніторингу рівня знань слухачів.


В умовах реалізації стратегічного курсу України на здійснення радикальних ринкових реформ система підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування виходить на якісно новий європейський рівень, перетворюючись в потужній механізм забезпечення належного рівня професіоналізму і компетентності кадрів в публічному управлінні.


За інформацією директора Сергія Демченка, в Центрі проводиться системна робота щодо актуалізації програм семінарів підвищення кваліфікації; посилення ролі електронних ресурсів в методичному обслуговуванні слухачів; підвищення якості професорсько-викладацького персоналу; запровадження форм та методів навчання, що сприяють фаховому удосконаленню та оновленню практичних навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


Впроваджені в Центрі інноваційні підходи до організації навчального процесу сприятимуть підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців та створенню в регіоні збалансованої ефективної системи державного управління.

20 травня 2019
Powered by ArtistSoft