24 січня 2018
Консультаційний захід


переглянути

Під головуванням Голови НАДС Костянтина Ващенка за участю представників регіональних та обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», відбулась нарада щодо обговорення плану заходів з реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.


Костянтин Ващенко зазначив: «У Концепції реформування системи професійного навчання враховано досвід європейської системи безперервної освіти, знайшли відображення основні положення законів України «Про вищу освіту», «Про освіту». Нині триває розробка проекту закону України «Про освіту дорослих», що має за мету реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку, потреб держави, зокрема, закласти можливості і принципи визнання  інформальної, неформальної освіти та кваліфікацій здобутих в результаті такої освіти. Саме ці принципи освіти дорослих закладено в положеннях нашої Концепції».


Важливими темами обговорення були питання розроблення та впровадження порядку ліцензування освітньої діяльності у сфері підвищення кваліфікації, затвердження умов і порядку акредитації навчальних програм, що розробляються різними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання.


Результати обговорення будуть враховані при доопрацювання  плану заходів з реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».


За інформацією офіційного веб-сайту Національного агентства України з питань державної служби http://nads.gov.ua/news/konsultaciynyy-zahid

20 травня 2019
Powered by ArtistSoft