03 січня 2018
Обговорена Концепція реформування системи професійного навчання


переглянути

Здійснення в Україні структурних реформ, зокрема державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та територіальної організації влади вимагає високого рівня професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. У зв’язку з цим, розвиток ефективної системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є пріоритетом сучасної державної політики.


Сергій Демченко поінформував працівників Центру, що схвалена Концепція передбачає оновлення системи професійної підготовки, при цьому сприятиме збереженню її кращих здобутків та напрацювань. В документі визначені стратегічні напрями та механізми впровадження нових технологій до організації професійного навчання із урахуванням Меморандуму безперервної освіти Європейської Комісії; створення ефективної системи визначення потреб у професійному навчанні; посилення відповідальності керівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за створення належних умов для професійного навчання, зорієнтованого на професійний розвиток та кар’єрне зростання; удосконалення механізму фінансування професійного навчання та ін.


На переконання директора Центру реалізація Концепції сприятиме ефективному функціонуванню системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, професіоналізації державної служби та впровадженню принципів належного врядування.

23 березня 2019
Powered by ArtistSoft