06 жовтня 2017
Організація роботи державних та міських архівних установ


переглянути

Перший день навчання передбачав виїзні практичні заняття в Державному архіві Черкаської області, під час яких відбулось обговорення нормативно-правового регламентування діяльності державних архівних установ та архівних відділів міських рад; процедури упорядкування та приймання на державне зберігання виборчої документації з перших виборів депутатів сільських рад та сільських голів об’єднаних територіальних громад, що відбудуться 29 жовтня 2017 року; типових недоліків в описах справ, що подавалися на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Черкаської області в 2017 році; стану виконання архівними установами запитів соціально-правового характеру, тематичних запитів та запитів на інформацію.


З метою ефективної реалізації в області державної антикорупційної політики для слухачів семінару проведена тематична зустріч, під час якої представники сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації надали роз’яснення основних напрямів державної політики України у сфері запобігання корупції та впровадження електронного декларування.


Крім питань фахового спрямування, програма семінару передбачала практичне заняття з ділової української мови та тренінг з основ ефективної комунікації. Для слухачів семінару підготовлені також електронні кейси методичних матеріалів для самостійного опрацювання.


Нові професійні компетенції, отримані під час навчання, сприятимуть ефективній реалізації в області державної політики у сфері архівної справи та своєчасному забезпеченню потреб суспільства в ретроспективній архівній інформації.

23 січня 2019
Powered by ArtistSoft