24 квітня 2019

Розбудова економічно успішної держави потребує системної роботи щодо забезпечення ефективного захисту прав і свобод людини, надання соціальних гарантій незахищеним категоріям населення

19 квітня 2019

Інтеграція вітчизняної системи освіти в європейський освітній простір, її адаптація до нових соціально-економічних відносин вимагають зміни підходів до державного управління освітою та проведення реформ усіх підсистем галузі з метою впровадження нових освітніх стандартів, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпечення належного фінансування галузі, підвищення престижу педагогічної праці

18 квітня 2019

Підвищення кваліфікації працівників відділів економічного розвитку райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, виконавчих органів об’єднаних територіальних громад – необхідна складова ефективної реалізації в області державної економічної політики, підготовки успішних проектів регіонального розвитку, взаємодії з економічними та міжнародними організаціями, залучення міжнародної фінансової допомоги, розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні

17 квітня 2019

Сьогодні у НАДС за участю представників Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України, Комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України проведено нараду щодо зайняття викладацькою діяльністю державними службовцями, звернення яких надходять з цих питань

17 квітня 2019

Формування оптимальної моделі пенсійного забезпечення громадян, що гарантуватиме належний рівень добробуту населення – одне із пріоритетних завдань соціальної політики держави

11 квітня 2019

Фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади, адже вона дає змогу збалансувати механізми надання суспільних послуг з потребами місцевих громад, підвищує рівень відповідальності місцевих органів за виконання відповідних функцій

28 березня 2019

В умовах децентралізаційних процесів в Україні особливої актуальності набувають питання підвищення професійних компетенцій посадових осіб органів місцевого самоврядування як суб’єктів органів публічної влади

Сторінки:
12 серпня 2020
Powered by ArtistSoft